سوابق کاری شرکت مهندسی پترو توربین

سوابق کاری

 سوابق نصب و راه اندازي 

*نصب و راه اندازي ماشين آلات حساس واحدMTBE پتروشيمي بندر امام 

*نصب و راه اندازي ماشين آلات حساس پتروشيمي تندگويان 

*نصب و راه اندازي ماشين آلات حساس و دوار پتروشيمي بو علي 

*نصب و راه اندازي ماشين آلات حساس واحد الفين پتروشيمي امير كبير

*نصب و راه اندازي ماشين آلات حساس واحد ASU پتروشيمي فجر

*نصب و راه اندازي ماشين آلات حساس پتروشيمي پارس 

*نصب و راه اندازي ماشين آلات حساس جديد پتروشيمي فجر

*نصب و راه اندازي ماشين آلات حساس پتروشيمي زاگرس 

*نصب و راه اندازي ماشين آلات حساس پتروشيمي پرديس (اوره و آمونياك 1)

*نصب و راه اندازي ماشين آلات حساس پتروشيمي پرديس  (اوره و آمونياك 2 )

*نصب وپيش  راه اندازي ماشين آلات حساس پتروشيمي كرمانشاه 

*نصب و راه اندازي ماشين آلات حساس پروژه انتقال گاز S1 فراشبند

*پيش راه اندازي و راه اندازي ماشين آلات حساس واحد SMپتروشيمي پارس

سوابق تعميراتي 

*تعمير و نگهداري ماشين آلات حساس و دوار واحد ASU پتروشيمي فجر 

*تعمير ونگهداري ماشين آلات حساس واحد الفين پتروشيمي امير كبير

*تعمير و نگهداري ماشين آلات حساس پتروشيمي پارس

* تعمير و نگهداري ماشين آلات حساس پتروشيمي زاگرس 

*تعمير و نگهداري ماشين آلات حساس پتروشيمي پرديس (اوره و امونياك 1و2)

*تعمير و نگهداري ماشين آلات حساس شركت پليمر آرياساسول   

*تعمير و نگهداري ماشين آلات حساس پتروشيمي جم

*تعمير ونگهداري ماشين آلات حساس واحد C2 و EBSM پتروشيمي پارس 

*تعميرات اساسي ماشين آلات حساس پتروشيمي تندگويان ,اميركبير,كرمانشاه ,زاگرس و مرواريد همكاري و رفع اشكال ماشين آلات حساس پتروشيمي هاي بجنورد ،رازي ،خارك ،مبين ,آرياساسول ,پرديس ,پارس و جم 

سوابق مشاوره اي-نظارتي 

*نظارت عاليه بر عمليات نصب ،پيش راه اندازي و راه اندازي ماشين آلات حساس طرح NF3 بندر امام(در دست اقدام )

*نظارت عاليه بر عمليات نصب ،پيش راه اندازي و كمك در راه اندازي ماشين آلات حساس پروژه بنزين سازي پالايشگاه اصفهان(در دست اقدام )

*نظارت عاليه بر عمليات نصب ،پيش راه اندازي و كمك در راه اندازي ماشين آلات حساس پروژه بنزين سازي پالايشگاه تبريز(در دست اقدام )

*نظارت عاليه بر عمليات نصب ،پيش راه اندازي و كمك در راه اندازي ماشين آلات حساس پروژه احداث پالايشگاه ميعانات گازي ستاره خليج فارس (در دست اقدام )

 

فرزاد ایوب زاده

    
 

نایب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل

Farzad Ayoobzadeh : Deputy of the Board of Director & Managing Director 

×

Register now


I'm a small Introtext for the Register Module, I can be set in the Backend of the Joomla WS-Register Module.  or   Login
×