ساختمان

 اجرای کلیه طرح های عمرانی و ساختمانی اعم از اجرای فوندانسیونها ، ساختمانهای اداری ، محوطه سازی و... خدماتی است که توسط این بخش ارائه می گردد.

 

 

 

فرزاد ایوب زاده

    
 

نایب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل

Farzad Ayoobzadeh : Deputy of the Board of Director & Managing Director 

×

Register now


I'm a small Introtext for the Register Module, I can be set in the Backend of the Joomla WS-Register Module.  or   Login
×