خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه شرکت مهندسی پترو توربین گستر پارس

شركت مهندسی پترو توربین گستر پارس با محوریت عزت و کرامت نیروی انسانی به عنوان ارزشمند ترین سرمایه سازمان در راستای تامین منافع کلیه ذینفعان با استفاده از فن آوری و دانش روز و تجهیزات پیشرفته ، صیانت از بهداشت محیط زیست و رعایت اصول ایمنی با استقرار نظام مديريت یکپارچه (IMS) بر اسـاس الزامات استانداردهای:

ISO 9001:2008 (سیستم مدیریت کیفیت)

ISO 14001:2004 (سیستم مدیریت زیست محیطی)

OHSAS 18001:2007(سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای)

و رعایت قوانین و مقررات ملی و بین المللی و با ایجاد و گسترش فرهنگ کیفیت در تمامي سطوح تشكيلاتي خود از طريق انجام اقداماتي نظیر:

  • جلب رضايت و درك نيازمنديها و برقراري ارتباط و دادن آگاهي به ذینفعان .
  • توانمندسازی و توسعه نیروی انسانی متخصص با تکیه بر آموزشهای برگزار شده در سطوح مختلف سازمان.
  • جلب مشاركت و ايجاد انگيزه لازم براي كاركنان .
  • حفظ منابع انسانی به عنوان سرمایه اصلی سازمان.
  • ارائه خدمات فنی، مهندسی، مشاوره ای، نظارتی، مدیریتی و آموزشی.
  • گسترش خدمات فنی و مهندسی با هدف دستیابی به خوداتکایی.
  • انتقال تکنولوژی و ایجاد سیستم های نوین تعمیرات پروژه های صنعتی.
  • انجام خدمات تدارکاتی و فعالیتهای مجاز بازرگانی.
  • تبعیت از قوانین قابل اعمال در حیطه زیست محیطی با شناخت و کنترل جنبه های زیست محیطی و بهبود مستمر فعالیتها با پیشگیری از آلودگی در این حیطه.
  • تبعیت از قوانین قابل اعمال در حیطه بهداشت و ایمنی و بهبود مستمر فعالیتها در این حیطه با پیشگیری از جراحات و بیماریهای ناشی از کار در مورد کارکنان و پیمانکاران.

ارائه گر خدماتی مطابق با خواست ذینفعان در پروژه های مختلف صنایع کشور بخصوص پروژه های صنایع نفت و گاز و پتروشیمی می باشد. مدیریت شرکت متعهد میگردد تا با فراهم آوردن منابع لازم و اطلاع رسانی مناسب در سطح سازمان و همچنین رعایت مفاد مندرج در این خط مشی و با بهره گیری از مشارکت کارکنان و تفکر سیستمی و مدیریت علمی، چشم انداز فوق را عملی سازد و به منظور اطمینان از تحقق موارد مطروحه با بازنگری دوره ای از عملکرد و اثربخشی این سیستمها، از میزان تحقق اهداف شرکت و اجرای دقیق روشها و دستورالعملها اطمینان حاصل نماید.

فرزاد ایوب زاده

مديریت عامل

 

 

فرزاد ایوب زاده

    
 

نایب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل

Farzad Ayoobzadeh : Deputy of the Board of Director & Managing Director 

×

Register now


I'm a small Introtext for the Register Module, I can be set in the Backend of the Joomla WS-Register Module.  or   Login
×